Välkommen till Lysekils Buss

Lysekils Busstrafik AB är ett bolag som utför busstransporter i BIVABs (Buss i Västs) regi. Bolaget har anläggningar i Lysekil, Hörby och Eslöv i Skåne samt Vetlanda, Högsby, Oskarshamn och Mönsterås i Småland. Bolaget är dessutom verksamt i en gemensam bussdepå, tillsammans med andra bussaktörer, i Kristianstad.

Förutom linjetrafik utförs dessutom handikappkörning samt till en viss del beställningstrafik. Idag är bolaget verksamt i följande trafikuppdrag:

  • Expresstrafik i Skåne med depå i Hörby sedan oktober 2006.
  • Express och regiontrafik i Kalmar län med depåer i Högsby sedan augusti 2008 och Oskarshamn samt Mönsterås sedan november 2009.
  • Regiontrafik i Lysekil- och Sotenäs sedan 1999.
  • Express och regiontrafik i Vetlanda sedan juni 2010.
  • Skoltrafik i Eslöv sedan augusti 2013.

Bolaget har idag 116 bussar.

De största beställarna (kunderna) idag är Västtrafik, Skånetrafiken och KLT (Kalmar Läns Trafik) och JLT (Jönköpings Läns Trafik), Eslövs och Lysekils kommuner.

En av våra bussar

Kontakta oss

Tel: 0523-101 00
Fax: 0523-166 09

Lysekils Busstrafik AB
Kontorsvägen 3
453 41 Lysekil
E-post: info@lysekilsbuss.se

Vision

"Genom Buss i Väst skall vi utvecklas till en ledande aktör på linjetrafikmarknaden inom Buss i Väst"