Företaget

Lysekils Busstrafik AB har sitt huvudkontor i Lysekil. En ny anläggning byggdes, vid infarten till Lysekil 2005.

Bolaget ägs av Uddevalla Omnibus AB och är dessutom delägare i bolaget BIVAB (Buss i Väst ab) som är verksamt inom anbudstrafikområdet.

Fordonsparken består av idag av ca 70 fordon av olika storlek och personalstyrkan är ca 120 personer.

Tyngdpunkten av verksamheten är koncentrerad på linjetrafik. En buss är verksam med beställningstrafik och resten med handikappkörning.

Kort historik

 • Bolaget startat av Lysekils Taxi
 • Eget bolag oktober 2001 – 8 delägare
 • Ägarförändring december 2004 – 3 delägare
 • Ny anläggning i Lysekil augusti 2005
 • Ny depå i Hörby i Skåne oktober 2006
 • Ny depå i Högsby i Småland augusti 2008
 • Ny trafik i Oskarshamn och Mönsterås november 2009
 • Ny trafik i Vetlanda juni 2010
 • Ny trafik i Eslöv augusti 2013
 • Över 200 anställda fram till 2017
 • ca 120 bussar 2017
 • Avveckling av verksamheten i Skåne december 2016
 • Avveckling av verksamheten i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås augusti 2017
 • Avveckling av verksamheten i Eslöv juli 2017
 • Ny trafik i Mellersta Bohuslän sedan augusti 2018
 • Ny trafik i Sotenäs kommun sedan augusti 2019
 • Ny trafik i Region Jönköpings län sedan juni 2020
 • Ägarförändring 2020 Ny ägare – Uddevalla Omnibus

Organisation

 • VD och Platschef i Lysekil, Krister Olsson
 • Platschef i Vetlanda, Roger Johansson
 • Beställningstrafik, Göran Odell
 • Kvalitet, Bolaget är certifierat enligt ISO 9001
 • Miljö, Bolaget är certifierat enligt ISO 14001
 • Vägtrafiksäkerhet, Bolaget är certifierat enligt ISO 39001
 • Arbetsmiljö, Bolaget är certifierat enligt ISO 45001

Vision

”Genom BIVAB skall vi utvecklas till en ledande aktör på linjetrafikmarknaden inom BIVAB”

Affärsidé

Lysekils Buss skall genom stort engagemang och professionell etableringsverksamhet utgöra det mest effektiva alternativet både avseende pris, säkerhet, miljö och kvalitet inom BIVABs utvecklingsprogram.

Detta innebär en profilering av vårt gemensamma varumärke där kvalitet, leveranssäkerhet och trygghet utgör kärnvärden.

Detta skall åstadkommas genom aktiv trafikutveckling, kontinuerlig och tydlig marknadsinformation och utveckling av vår personal för att möta marknadens krav i ett långsiktigt perspektiv.

Visselblåsning enligt lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Använd denna länk för rapportera om missförhållanden som strider mot svensk- eller unionsrätten eller om det finns ett allmänintresse av andra missförhållanden förs fram i ljuset. Tjänsten administreras av Bivab, du kan vara anonym men för att följa ditt ärende måste du vara ta till vara på webbadressen som visas när ärendet är rapporterat.