Styrelsen för Lysekils Busstrafik AB

Ordförande: Richard Bergström
Vice ordförande: Alf Gillberg

Ledamot: Stig Axelsson
Ledamot: Kerstin Åkare
Ledamot: Robert Högbring
Ledamot: Tommy Strand
Ledamot: John Alexandersson

Ersättare: Karin Molander
Ersättare: Jimmy Franzén
Ersättare: Veronica Vendel
Ersättare: Kari Leemloch