Beställningstrafik

Vi hjälper kommuner, företag, föreningar och grupper med transporter.

Vid telefonkontakt ring Göran Odell 0730-46 41 01

info@lysekilsbuss.se