Beställningstrafik

Vi hjälper kommuner, företag och föreningar med transporter.

Vid telefonkontakt ring Göran Odell 0730-46 41 01

goran@lysekilsbuss.se