Välkommen till Lysekils Buss

Lysekils Busstrafik AB är ett bolag som utför busstransporter i BIVABs (Buss i Västs) regi. Bolaget har anläggningar i Lysekil och Vetlanda. Tidigare har bolaget varit verksamt även i  Hörby och Eslöv i Skåne samt Högsby, Oskarshamn och Mönsterås i Småland.

Förutom linjetrafik utförs dessutom handikappkörning samt till en viss del beställningstrafik främst för företag, kommuner och föreningar. Idag är bolaget verksamt i följande trafikuppdrag:

  • Regiontrafik i Mellersta Bohuslän sedan augusti 2018.
  • Skolskjuts Sotenäs sedan 2019.
  • Regionbusstrafiken i Jönköpings län sedan juni 2020.

Bolaget har idag ca 70 fordon. Som mest har bolaget haft drygt 120 bussar i sin bussflotta.

De största beställarna (kunderna) idag är Västtrafik, JLT (Jönköpings Läns Trafik), KLT (Kalmar Läns Trafik samt Lysekil och Sotenäs kommun. Tidigare beställare har varit bl. a. Skånetrafiken och Eslövs kommun.

Kontakta oss

Tel: 010-55 72 100

Lysekils Busstrafik AB
Kontorsvägen 3
453 38 Lysekil
E-post: info@lysekilsbuss.se

Vision

"Genom Buss i Väst skall vi utvecklas till en ledande aktör på linjetrafikmarknaden inom Buss i Väst"