Verksamhetspolicy

Lysekils Buss ingår i ett gemensamt verksamhetssystem med BIVAB. Lysekils Buss har därför även valt att ansluta sig till den gemensamma verksamhetspolicy som redovisas nedan.

Samtliga av bolagets depåer som bedriver linjetrafik är ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 certifierade (miljö), ISO 39001 certifierade (Vägtrafiksäkerhet) och ISO 45001 certifierade (Arbetsmiljö).

Verksamhetspolicy

Certifikat 2021

Beslut 2021