Företaget

Lysekils Busstrafik AB har sitt huvudkontor i Lysekil. En ny anläggning byggdes, vid infarten till Lysekil 2005.

Bolaget ägs av Uddevalla Omnibus AB och är dessutom delägare i bolaget BIVAB (Buss i Väst ab) som är verksamt inom anbudstrafikområdet.

Fordonsparken består av idag av 31 bussar av olika storlek och personalstyrkan är ca 50 personer.

Tyngdpunkten av verksamheten är koncentrerad på linjetrafik. En buss är verksam med beställningstrafik och resten med handikappkörning.

Kort historik

 • Bolaget startat av Lysekils Taxi
 • Eget bolag oktober 2001 – 8 delägare
 • Ägarförändring december 2004 – 3 delägare
 • Ny anläggning i Lysekil augusti 2005
 • Ny depå i Hörby i Skåne oktober 2006
 • Ny depå i Högsby i Småland augusti 2008
 • Ny trafik i Oskarshamn och Mönsterås november 2009
 • Ny trafik i Vetlanda juni 2010
 • Ny trafik i Eslöv augusti 2013
 • Omsättning 80 MSEK (2009), ca 130 MSEK (2010), 150 MSEK (2011). 165 MSEK (2012), 167 MSEK (2013), 180 MSEK (2014) och 181 MSEK (2015)
 • Över 200 anställda fram till 2017
 • 116 bussar fram till 2017
 • Avveckling av verksamheten i Skåne december 2016
 • Avveckling av verksamheten i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås augusti 2017
 • Avveckling av verksamheten i Eslöv juli 2017

Organisation

 • Platschef i Lysekil, Krister Olsson
 • Platschef i Vetlanda, Roger Johansson
 • Beställningstrafik, Göran Odell
 • Miljö, Bolaget är cerifierat enligt ISO 14001
 • Kvalitet, Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och OHSAS 18001 i Lysekil
 • Kvalitet, Bolaget kommer att certifieras enligt ISO 9001 och OHSAS 18001 i Vetlanda 2017

Vision

”Genom BIVAB skall vi utvecklas till en ledande aktör på linjetrafikmarknaden inom BIVAB”

Affärsidé

Lysekils Buss skall genom stort engagemang och professionell etableringsverksamhet utgöra det mest effektiva alternativet både avseende pris, säkerhet, miljö och kvalitet inom BIVABs utvecklingsprogram.

Detta innebär en profilering av vårt gemensamma varumärke där kvalitet, leveranssäkerhet och trygghet utgör kärnvärden.

Detta skall åstadkommas genom aktiv trafikutveckling, kontinuerlig och tydlig marknadsinformation och utveckling av vår personal för att möta marknadens krav i ett långsiktigt perspektiv.