Verksamhetspolicy

Lysekils Buss ingår i ett gemensamt verksamhetssystem med BIVAB. Lysekils Buss har därför även valt att ansluta sig till den gemensamma verksamhetspolicy som redovisas nedan.

Samtliga av bolagets depåer som bedriver linjetrafik är ISO 14001 certifierade (miljö). Utöver detta är depån i Lysekil certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). I Vetlanda pågår implementeringen av ISO 9001 och OHSAS 18001.

Verksamhetspolicy

Certifikat 2015

Beslut 2015